top of page

תחומי פעילות  >  הרצאות

מעבר להוראה באקדמיה, אני מרצה לגופים פרטיים/עסקיים/חברתיים בנושאי הגירה, גלובליזציה, תפיסות זמן, מסעות, טקסים וחיי היום יום, אתיופיה ועוד. להלן דוגמה מהתכנים שאני מציעה. 

דברים שרואים משם (אתיופיה) לא רואים מכאן (ישראל)

בהרצאה זו אני מתארת ומנתחת את החיים במחנות המעבר של זרע ביתא ישראל (הפלאשמורה) בכפרים ובמחנות המעבר באתיופיה, ומספרת על החיים של העולים לפני ההגעה לישראל, על ההמתנה, הציפיות, הגלובליזציה, אורח החיים, המעברים, ההסתגלות לשינויים ועל המפגש הבין תרבותי המרתק שהפך לחלק מכולנו ומהווה מיקרוקוסמוס למציאות של גיוון תרבותי שהעולם היום פוגש.

כמו כן, אני מציגה תובנות מהמחקר האנתרופולוגי הייחודי והממושך באתיופיה ובישראל, מספרת על המשמעות של חוקרת לבנה, ישראלית ויהודייה במחנות המעבר באתיופיה ועונה על שאלות כגון האם החיים באתיופיה שונים כל כך מהחיים בישראל? מהי משמעות ההמתנה לעלייה לישראל? איך היא משפיעה על תפיסת הזמן ומה הקשר בינה לבין חיים אינטנסיביים בישראל?

ההרצאה כוללת סיפורים, עדויות אישיות, סרטים, תמונות ודיון בהשתתפות הקהל.

הרצאות נוספות לדוגמה:

 • הגירה עכשווית ביבשת אפריקה

 • עולם בתנועה - מהגרים, פליטים ומבקשי מקלט

 • טראנסלאומיות - הגירה ותפיסות פוסט מודרניות

 • יצירת מקום ובית בתנועה

 • ישראליות - היסטוריה עכשווית של דילאוג בין תרבויות

 • עושים טוב? מקומם של ארגונים (NGO) בסוגיות הגירה

 • תרמילאות, צליינות ומסעות

 • מבקשי מקלט בישראל

 סדרות של שלוש הרצאות בנושאים מגוונים. לדוגמה:

סדרה ראשונה: אנתרופולוגיה ותרבות

 1. תרבות במציאות גלובלית

 2. מעגל החיים, טקסים ומתנות בתרבויות שונות

 3. אוכל, טכנולוגיה ותרבות

​נדבר גם על: חיים, חתונות, קפה, פייסבוק

סדרה שנייה: אנתרופולוגיה של הגירה

 1. הגירה ופליטות - גבולות גאוגרפיים וגבולות תרבותיים

 2. עני או עשיר? פרשנות במפגש בין תרבותי

 3. פליטות משנה מציאות - מקרה הבוחן של אירופה

נדבר גם על: משברים הומניטריים, משפחה, כסף

bottom of page