top of page

תחומי פעילות  >  פרויקטים

הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה

בשנת 2006 הקמתי וניהלתי פרויקט לימודי בכל מרכזי הקליטה בשם מצו"פים (מצוינות וצמצום פערים). הפרויקט פועל עד היום בכל מרכזי הקליטה, ונועד לתת מענה לימודי, רגיש תרבות, המשלב בין עולמם של הילדים העולים (אתיופיה, מערכת החינוך באתיופיה, תוכנית הלימודים באתיופיה וכו') לבין מערכת החינוך בישראל. כחלק מהפרויקט נבתנה תכנית לימודית ייחודית להוראה משלימה אחר הצהרים המאפשרת למורה להנגיש לתלמידים את החומר הלימודי בהקשרים המתאימים. בנוסף, בניתי תכנית לשילוב והעצמת ההורים במערכת החינוך. בד בבד, לאורך השנים ערכתי הרצאות והכשרות במרכזי הקליטה לאנשי צוות כגון עובדות סוציאליות, מנהלות משק בית, רכזות תרבות, ומתנדבות.

קידום מוכנות אישית (קדמ"א), הסוכנות היהודית

ליווי מקצועי של תכנית לימודים לצעירים עולים והפעלת קבוצות דרמה של צעירים עולים, ביחד עם בירו טשלה.

 

משרד החינוך

 • מרצה ומעבירה הכשרות וסדנאות בנושאים של עליה, הגירה, רב תרבותיות וכשירות תרבותית בהשתלמויות של גננות, מורים, מפקחים ומנהלים.

 • חברה בוועד מקצועי - סוציולוגיה. בנוסף, מעבירה הכשרה למורים לסוציולוגיה בתיכון בנושא גלובליזציה.

 

צה"ל: מדור קליטת עליה והשתלבות

 • מרצה בהכשרות מפקדים, קצינים ודרג בכיר.

 • שותפה פעילה במחקרים פנימיים בצה"ל בסוגיות של חיילים עולים ובגיבוש מדיניות צה"ל בקליטת עלייה.

 • חוקרת ומלווה מחקרים בנושא חיילים עולים.

 • מרצה ומעבירה הכשרות לבנות שירות לאומי. 

 

חוק ומשפט

 • כתיבת דף עמדה לכנסת ישראל בנושא פיצול משפחות והפסקת העלייה של זרע ביתא ישראל.

 • כתיבת חוות דעת לבג"ץ בנושא מעמדן של נשים באתיופיה.

 • השתתפות בתת וועדה בראשות משרד ראש הממשלה בעניין חינוך לגיל הרך בקרב עולי אתיופיה.

פעילות ציבורית

 • חברה בוועד הציבורי למען העלאת שארית יהודי אתיופיה. 

 

קהילה

 • מתנדבת בעמותת סל"ע - סיוע ותמיכה לעולים במצבי אסון.

 • יוצרת שיתופי פעולה בין האקדמיה לבין אירגונים חברתיים (כגון - מוקד לפליטים ומהגרים, מסיל"ה, יוניטף, טרם מלב אל לב).

 

חלק מהארגונים איתם אני עובדת:

AllLogos_2.PNG
bottom of page