top of page

ממתינים בדרכם: המסע של זרע ביתא ישראל מאתיופיה.

כותבת: רוית תלמי-כהן.

כתב היד זכה בפרס קרן גולדברג לכתבי יד מצטיינים. כמו כן, קיבל כתב היד את תמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.

כריכה ממתינים בדרכם.JPG
bottom of page