top of page

סרטים

  • בצאת ישראל

  • התחלה חדשה - סרטה של טורו קינדה

שבט אחים ואחיות
00:00 / 11:53

  • המוסף ברדיו תל אביב (4 בדצמבר 2021): ד׳׳ר רוית תלמי כהן עם ספרה ׳׳ממתינים בדרכם׳׳ על התהליך המורכב בעלייתם וקליטתם של יהודי אתיופיה

המוסף
00:00 / 13:37
שחור זה קול
00:00 / 42:08

  • שחור זה קול (8 בדצמבר 2021): האנתרופולוגית שעברה לגור בכפרי הממתינים (החל מדקה 5:40)

ספרים רבותי ספרים
00:00 / 12:42

  • ספרים רבותי ספרים

bottom of page