top of page

אקדמיה  >  דוקטורט

Walking.jpg

בעבודת הדוקטורט חקרתי את תהליך העלייה כמסע. המחקר התבצע בכפרים ובמחנות המעבר באתיופיה, במרכזי הקליטה ודיור הקבע בישראל. ניתחתי את התנועה, המתמשכת לאורך שנים רבות, ואת המשמעויות החברתיות, האישיות, הדתיות, המדיניות והקהילתיות. למדתי איך קטגוריות מקטלגות את האנשים, מה התנועה הקיימת בין מושגים של עולה מהגר ופליט, מהם דפוסי הזמן שנוצרים במהלך תהליך העלייה, איך מייצרים משמעות למקום ולבית בו הם נמצאים, מה חווה משפחה שעוברת במשך שנים ממקום למקום ללא תחושה של בית, מהן ההגדרות התרבותיות השונות (בין ישראל לאתיופיה) למושג המשפחה, מהי השפעת החלטות הזכאות לעלייה בהתאם להגדרות השונות, האם לתהליך הקליטה יש סוף, איך אתיופיה נוכחת בישראל ולהיפך וכו'.

בסופו של דבר, למדתי לא רק על העולים אלא על החברה הישראלית, מאפייניה, גבולותיה ומורכבותה. על הדרך בה החברה והמדיניות מתייחסות לשונות, מנהלות דיאלוג עם קבוצות מיעוט שונות, על היררכיה תרבותית ועל הכוחות שיש למהגרים עצמם.

bottom of page